Betalning/Kostnad för Swetec Summer Academy

BETALNING

Betalning görs på två sätt, via kort direkt eller plusgiro 260467-6. (Namn, personnr och camp)
Anmälningsavgiften betalas OMGÅENDE vid bokning för att gälla. 
Restavgiften skickas ut via faktura i april med inbetalning senast den 30 april. 
OBS! Payment from outside Sweden IBAN:SE2295000099602602604676, Swiftadress: (bic) NDEASESS

Anmälningavgiften 1800 SEK
Betalas via kort omgående, endast göra ett paypal konto.
Gäller till alla camper.

Campavgiften - Skate 2300 SEK
Betalas senaste 30 april, endast göra ett paypal konto.
Om ej vill betala med kort, kommer faktura den 15 april.

Campavgiften - Elite 3600 SEK
Betalas senaste 30 april, endast göra ett paypal konto.
Om ej vill betala med kort, kommer faktura den 15 april.

Campavgiften - Development 4300 SEK
Betalas senaste 30 april, endast göra ett paypal konto.
Om ej vill betala med kort, kommer faktura den 15 april.

Samarbetspartner

KOSTNADER
Veckorna 28
Skate -  Dagelev 4.100 SEK  (anm.avgift 1800:-, rest. faktureras 2300:- betalning 30 april) Ingår i priset - Lunch, Mellanmål,  CCM Drylandskit, vattenflaska, Is träning, 1 pass Fysträning 

Elite - Dagelev 5.400 SEK (anm.avgift 1800:-, rest. faktureras 3600:- betalning 30 april) 
Ingår i priset - Lunch, Mellanmål, Middag, CCM Drylandskit, vattenflaska, Is träning, Fysträning

Veckorna 29
Development -  Dagelev 6.100 SEK  (anm.avgift 1800:-, rest. faktureras 4300:- betalning 30 april) Ingår i priset - Lunch, Mellanmål, middag, CCM Drylandskit, vattenflaska, Is träning, Fysträning, teori