Egen hemsida

Nu är det dax, efter 16 år så startar vi en egen sida för Swetec Hockey Summer Academy, det är en stor del av Swetec Hockey men vi känner att vi behöver mer info om campen.

Välkomna att läsa och kom med inputs.